Gia sư

Avatar giáo viên
Nguyễn Tuấn Minh Giáo viên cấp 3

Vật lý lớp 11

200.000₫/buổi
Trung tâm U.Smart cung cấp đội ngũ gia sư sư phạm hàng đầu tại Hà Nội: Đội ngũ gi...
Avatar giáo viên
Nguyễn Văn Tuấn Sinh viên năm 1

Sinh học lớp 7

400.000₫/buổi
Trung tâm U.Smart cung cấp đội ngũ gia sư sư phạm hàng đầu tại Hà Nội: Đội ngũ gi...
Avatar giáo viên
Nhật Linh Giáo viên cấp 1

Toán học lớp 2

200.000₫/buổi
Trung tâm U.Smart cung cấp đội ngũ gia sư sư phạm hàng đầu tại Hà Nội: Đội ngũ gi...
Avatar giáo viên
Cập nhật Cập nhật

Tiếng anh lớp 10

300.000₫/buổi
Làm bậc cha mẹ thì ai cũng đều mong muốn con cái mình học giỏi, nhưng công việc cơ qua...
Avatar giáo viên
Cập nhật Cập nhật

Ngữ văn lớp 6

200.000₫/buổi
250.000₫/buổi
Lớp 6 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với các em học sinh. Ở đó các em được làm qu...
Avatar giáo viên
Cập nhật Cập nhật

Toán học lớp 3

120.000₫/buổi
Năm lớp 3 là năm học tiền đề để các em học hỏi những kiến thức phong phú của các môn h...

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

Đăng ký thuê gia sư